Dołącz do nas w nadchodzącym sezonie ZAPISY
 

Sabaki Cup

Zapraszamy na Nasz:

8 Otwarty Turniej
ASHIHARA KARATE

ENGLISH

 1. Organizator: Kumite Klub, Rafał Szomański tel.: 668 006 812
 1. Termin i miejsce: 14 kwietnia 2024 (niedziela), Warszawa OSiR Włochy, ul. Gładka 18.
 2. Zgłoszenia: Zgłoszenia (klubowe) tylko poprzez system karateonline.pl do 11.04.2024 r. (czwartek) do godz. 23:59

https://karateonline.pl/sabakicup2024/

Turniej otwarty dla wszystkich Organizacji Karate

 1. Konkurencje: KUMITE semi-contact, dla roczników:
 • 2017 i młodsi (U 8) Dzieci 
 • 2016 – 2015 (U 10) Kadet młodszy
 • 2014 – 2013 (U 12) Kadet
 • 2012 – 2011 (U 14) Młodzik
 • 2010 – 2009 (U 16) Junior młodszy
 • 2008 – 2006 (U 18) Junior (w dniu zawodów nieukończone 18 lat)

              KATA – tylko dla członków NIKO Ashihara Karate

 1. Harmonogram:
 • 9:00 – 9:30 Weryfikacja zawodników do KATA
 • 9:00 – 11:30 Weryfikacja zgłoszonych zawodników do KUMITE 
 • 9:45            Start turnieju kata
 • 12:00       Oficjalne otwarcie
 • 12:30         Start turnieju kumite
 • 16:00         Dekoracja i zakończenie zawodów (godzina zakończenia ostatecznie zależeć będzie od liczby zgłoszonych zawodników)
 1. Warunki uczestnictwa

– Zgoda rodzica (opiekuna prawnego) na udział w zawodach –  zgoda do pobrania
– KOD KRESKOWY WYDRUKOWANY z karateonline.pl (każdy zawodnik posiada swoje zgłoszenie oddzielnie),
– Dokument tożsamości ze zdjęciem potwierdzający wiek zawodnika.
– Opłacone wpisowe przez trenera, kierownika za wszystkich zawodników z klubu: KUMITE 70 zł/os., KATA 50 zł/os. Kumite + Kata 100 zł

 1. Kategorie KUMITE:

Na weryfikacji każdy zawodnik powinien być zważony w KarateGI z pasem, wtedy taki zawodnik ma tolerancję +1kg.
Jeśli zawodnik zważy się w ubraniu ( np. samej bieliźnie) nie ma żadnej tolerancji wagowej.

Ochraniacze:

  8.Konkurencja KUMITE

Walki odbywają się systemem pucharowym dla 8 lub więcej zawodników w kategorii.
W przypadku mniejszej liczby zawodników niż 8, walki mogą zostać rozegrane systemem każdy z każdym, lub w 2 grupach każdy z każdym i 2 najlepszych zawodników z każdej grupy wychodzi do półfinału.
Jeżeli w kategorii jest mniej niż trzech zawodników, kategoria może zostać połączona z inną kategorią.
W każdej kategorii odbędą się walki o 3 MIEJSCE
Każdy klub musi posiadać własne Hogo i kaski dla swoich zawodników!
Wszystkie kategorie wiekowe będą̨ walczyć́ w przepisach ASHIAHRA KARATE.
Dopuszczane są wszystkie techniki nożne na strefy: Gedan, Chudan, Jodan.

     > Techniki dozwolone i zabronione:

DOZOWOLONE

Techniki nożne na wszystkie dozwolone do atakowania strefy ciała przeciwnika, dozwolone są wszystkie frontalne, okrężne, wykonywane z obrotu ushiro-mawashi lub w wyskoku tobi-geri oraz tzw.” techniki przenoszone”, techniki: hiza geri, mae geri, yoko geri i ushiro geri na wszystkie strefy.
Wszystkie techniki ręczne i nożne na strefę chudan i gedan.
Podcinanie
Chwyt za karateGi z jednej strony ciała, do akcji, maksymalnie przez 3 sekundy.

ZABRONIONE

Techniki ręczne (jakąkolwiek powierzchnią) na strefę jodan,
Hiza geri jodan połączone z chwytem (za Gi, kark, rękaw), trzymaniem lub bezpośrednio po trzymaniu „tzw naciągnięcie”
Niedopuszczalny jest knockout z użyciem dozwolonych technik na strefę jodan.
Techniki wykonywane na krocze, kolana, kręgosłup
Uderzenia głową
Chwytanie, trzymanie bez celu przeprowadzenie akcji
Przepychanie, popychanie

Szczegółowe zasady rozgrywania konkurencji kumite semi contact opisane są w Przepisach walki NIKO Ashihara Karate i stanowią integralną część komunikatu, dostępne na stronie www organizatora.

           https://www.kumiteklub.pl/wp-content/uploads/2023/11/Przepisy-Kumite-Semi-Contact-AK.pdf

 1. Konkurencja KATA – tylko dla członków NIKO ASHIAHRA KARATE

Pojedynki odbywają się systemem pucharowym. W przypadku trzech zawodników w kategorii, walki rozegrane będą systemem każdy z każdym. Obowiązuje podział na stopnie (Pasy) oraz płeć, osobno mężczyźni i kobiety.

 • Pomarańczowe pasy (10-9 kyu): każda walka to jeden pokaz, obaj zawodnicy wykonują razem kata na liczenie sędziego, Kata Shoshin Ichi. Obowiazuje podział na wiek:
  • Chłopcy do lat 8 (2016r. ur. włącznie) i chłopcy od lat 9
  • Dziewczynki do lat 8 (2016r. ur. włącznie) i dziewczynki od lat 9
 • Niebieskie pasy (8-7 kyu): każda walka to dwa pokazy. Pierwszy: obaj zawodnicy wykonują razem kata na liczenie sędziego, drugi pokaz wykonują razem, bez liczenia, zaczynają na Hajime. Obowiązuje Kata Kumite Ichi. Konkurencja kata niebieskich pasów zostanie rozegrana osobno dla mężczyzn i kobiet ale bez oddziału na wiek.
 • Żółte pasy i wyższe (6-3 kyu): każda walka to dwa pokazy. Pierwszy: obaj zawodnicy wykonują̨ razem kata bez liczenia, zaczynają na Hajime, drugi pokaz to Bunkai (indywidualnie z partnerem), Pokaz bunkai pierwszy robi AKA. Obowiązuje Kata Kumite Ni. Konkurencja kata żółte i wyżej osobno dla mężczyzn i kobiet ale bez oddziału na wiek.
 1. Nagrody

W konkurencji KUMITE i KATA za miejsca 1,2 i 3 zawodnicy otrzymują puchar i dyplom. Odbędą się walki o 3 miejsca.
Wręczenie nagród za konkurencie KATA nastąpi przed rozpoczęciem konkurencji KUMITE.

 1. Ubezpieczenie

Organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia NNW. Obowiązek ubezpieczenia zawodnika spoczywa na klubach zgłaszających zawodników.

 1. Postanowienia końcowe
 • W szczególnych przypadkach Sędzia Główny zawodów może zarządzić dodatkową dogrywkę lub ponowne głosowanie werdyktu przez skład sędziowski.
 • Zawodnik, który nie stawi się gotowy do walki (ubrany w komplet ochraniaczy osobistych) w ciągu 1 minuty od wyczytania przez spikera może zostać decyzją sędziego maty zdyskwalifikowany.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany podziału kategorii wagowych i wiekowych, dlatego w zgłoszeniach należy podać wagę̨ zawodnika z dokładnością̨ do 1 kg.