Dołącz do nas w nadchodzącym sezonie ZAPISY
for English

1. Termin i miejsce

10 grudnia 2023 r. (niedziela), Warszawa OSiR Włochy, ul. Gładka 18.

2. Zgłoszenia (link dla klubów)

https://karateonline.pl/sabakicup2023/

dokonujemy poprzez system karateonline.pl do 7.12.2023 r. (czwartek) do godz. 23:59:

Opłata startowa 60 zł/os., płatna przez trenera, kierownika, za wszystkich zawodników w dniu zawodów. Turniej otwarty dla wszystkich Organizacji Karate

3. Konkurencje
KUMITE semi-contact, dla roczników:

  • 2015 – 2014 Kadet młodszy
  • 2013 – 2012 Kadet
  • 2011 – 2010 Młodzik
  • 2009 – 2008 Junior młodszy
  • 2007 – 2005 Junior (w dniu zawodów nieukończone 18 lat)

4. Harmonogra

  • 9:00 – 9:45 Rejestracja zawodników
  • 10:00 Losowanie drabinek
  • 10:30 Rozpoczęcie turnieju
  • 15:00 Przewidywana dekoracja i zakończenie zawodów (godzina zakończenia ostatecznie zależeć będzie od liczby zgłoszonych zawodników)

5. Warunki uczestnictwa
– Zgoda rodzica (opiekuna prawnego) na udział w zawodach, ZGODA DO POBRANIA
– KOD KRESKOWY WYDRUKOWANY z karateonline.pl (każdy zawodnik posiada swoje zgłoszenie oddzielnie), Dokument tożsamości ze zdjęciem potwierdzający wiek zawodnika, opłacone wpisowe przez trenera/klub. 

 

6. Kategorie:

 

7. Konkurencja KUMITE
Walki odbywają się systemem pucharowym dla 8 lub więcej zawodników w kategorii.

W przypadku mniejszej liczby zawodników niż 8, walki mogą zostać rozegrane systemem każdy z każdym, lub w 2 grupach każdy z każdym i 2 najlepszych zawodników z każdej grupy wychodzi do półfinału.
Jeżeli w kategorii jest mniej niż trzech zawodników, kategoria może zostać połączona z inną kategorią.
W każdej kategorii odbędą się walki o 3 MIEJSCE

Każdy klub musi posiadać własne Hogo i kaski dla swoich zawodników! Wszystkie kategorie wiekowe będą̨ walczyć́ w przepisach ASHIAHRA KARATE. Dopuszczane są wszystkie techniki nożne na strefy, Gedan, Chudan, Jodan.

8. Techniki dozwolone i zabronione:

DOZOWOLONE

Techniki nożne na wszystkie dozwolone do atakowania strefy ciała przeciwnika (dozwolone są wszystkie frontalne, okrężne, wykonywane z obrotu ushiro-mawashi lub w wyskoku tobi-geri oraz tzw.” techniki przenoszone”, techniki: hiza geri, mae geri, yoko geri i ushiro geri na wszystkie strefy.
Wszystkie techniki ręczne i nożne na strefę chudan i gedan.

Podcinanie
Chwyt za karateGi z jednej strony ciała, do akcji, maksymalnie przez 3 sekundy.

ZABRONIONE

Techniki ręczne (jakąkolwiek powierzchnią) na strefę jodan,
Hiza geri jodan połączone z chwytem (za Gi, kark, rękaw), trzymaniem lub bezpośrednio po trzymaniu „tzw naciągnięcie” Niedopuszczalny jest knockout z użyciem dozwolonych technik na strefę jodan.
Techniki wykonywane na krocze, kolana, kręgosłup
Uderzenia głową
Chwytanie, trzymanie bez celu przeprowadzenie akcji
Przepychanie, popychanie

Szczegółowe zasady rozgrywania konkurencji kumite semi contact opisane są w Przepisach walki NIKO Ashihara Karate i stanowią integralną część komunikatu, dostępne na stronie www organizatora.

https://www.kumiteklub.pl/wp-content/uploads/2023/11/Przepisy-Kumite-Semi-Contact-AK.pdf

9. Nagrody
Za miejsca 1,2 i 3. Odbędą się walki o 3 miejsca.

10. Ubezpieczenie
Organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia NNW. Obowiązek ubezpieczenia zawodnika spoczywa na klubach zgłaszających zawodników.

11. Postanowienia końcowe
W szczególnych przypadkach Sędzia Główny zawodów może zarządzić dodatkową dogrywkę lub ponowne głosowanie

werdyktu przez skład sędziowski,
Zawodnik, który nie stawi się gotowy do walki (ubrany w komplet ochraniaczy osobistych) w ciągu 1 minuty od wyczytania przez spikera może zostać decyzją sędziego maty zdyskwalifikowany.

DODATKOWE INFORMACJE: Rafał Szomański tel. 668 006 812, E-mail: biuro@kumiteklub.pl OSU!

page2image8026752