+48 668 006 812        biuro@kumiteklub.pl
 

 

 1. Organizator Kumite Klub
 2. Termin i miejsce 19 grudnia 2021 r. (niedziela), Warszawa OSiR Włochy, ul. Gładka 18.
 1. Zgłoszenia

Zgłoszenia dokonujemy poprzez system: https://karateonline.pl/sabakicup2021/

do 14.12.2021r. (wtorek) do godz. 23:59

 

 1. Konkurencje:

– KUMITE dla roczników od 2006 do 2015, otwarte dla wszystkich Organizacji Karate

Walka na Tarczy dla roczników 2013-2014, 2015-2016 i młodsi, otwarte dla wszystkich Organizacji Karate – przykładowa walka LINK 

– KATA – tylko dla NIKO ASHIAHA KARATE

 

 1. Harmonogram

9:00 – 9:30    Rejestracja KATA i Walki na Tarczy

9:45                    Rozpoczęcie Turnieju KATA i Walki na Tarczy

10:45 – 11:00    Dekoracja zwycięzców w Kata i Walk na Tarczy

10:30 – 11:00   Rejestracja zawodników KUMITE

11:15                      Rozpoczęcie turnieju KUMITE

14:00 – 15:00    Przewidywana dekoracja i zakończenie zawodów (godzina zakończenia ostatecznie zależeć będzie od liczby zgłoszonych zawodników)

 

 1. Warunki uczestnictwa

– Zgoda rodzica (opiekuna prawnego) na udział w zawodach, oświadczenie COVID  DO POBRANIA

– KOD KRESKOWY WYDRUKOWANY PRZEZ TRENERA (każdy zawodnik posiada swoje zgłoszenie oddzielnie)

– Dokument tożsamości ze zdjęciem potwierdzający wiek zawodnika.

– Opłata startowa 40 zł, płatna przez trenera, za wszystkich zawodników w dniu zawodów.

 

 1. Konkurencja KUMITE

Walki odbywają się systemem pucharowym.  W przypadku trzech zawodników w kategorii walki rozegrane będą systemem każdy z każdym. Jeżeli w kategorii jest mniej niż trzech Zawodników, kategoria może zostać połączona z inną kategorią.

Każdy klub musi posiadać własne Hogo i kaski dla swoich zawodników! COVID

Wszystkie kategorie wiekowe będą walczyć w przepisach semi kontakt NIKO ASHIAHRA KARATE.

Dopuszczane są wszystkie techniki nożne na strefy, Gedan, Chudan, Jodan. Zabronione jest tylko Hiza Geri Jodan.

Szczegóły w ppkt B)

A) Kategorie KUMITE

Rok urodzenia KATEGORIA  Płeć Kategorie wagowe Czas walki Ochraniacze obowiązkowe
2015 – 2014 Dzieci Mężczyźni -25, + 25 kg 1,5 min + 1 kask z ochorną twarzy, hogo, białe ochraniacze goleń-stopa, piąstkówki, mężczyźni supsensorium
Kobiety -25, + 25 kg
2013 – 2012 Kadet młodszy Mężczyźni -27, – 33, + 33 kg 1,5 min + 1 kask z ochorną twarzy, hogo, białe ochraniacze goleń-stopa, piąstkówki, mężczyźni supsensorium
Kobiety -27, – 33, + 33 kg
2011 – 2010 Kadet Mężczyźni -33, – 38, – 43, +43 kg 2 min + 1 kask z ochorną twarzy, hogo, białe ochraniacze goleń-stopa, piąstkówki, mężczyźni supsensorium
Kobiety -33, – 38, + 48 kg
2009 – 2008 Młodzik Mężczyźni -40, – 46, – 53, – 60, + 60 kg 2 min + 1 kask z ochorną twarzy, hogo, białe ochraniacze goleń-stopa, piąstkówki, mężczyźni supsensorium
Kobiety -40, – 47, + 47 kg
2007 – 2006  Junior Mężczyźni  – 53, – 60, – 67, + 67 kg 2 min + 2 kask z ochorną twarzy, białe ochraniacze goleń-stopa, piąstkówki, mężczyźni supsensorium, kobiety ochraniacz na piersi
Kobiety – 50, – 56, +56 kg

 

B) Techniki dozwolone i zabronione w KUMITE

DOZOWLONE

Techniki nożne na wszystkie dozwolone do atakowania strefy ciała przeciwnika (na Jodan: dozwolone są  wszystkie frontalne, okrężne, wykonywane z obrotu ushiro-mawashi lub w wyskoku tobi-geri oraz tzw.” techniki przenoszone” itp.)

Zawodnicy muszą kontrolować siłę technik na jodan.

Wszystkie techniki ręczne i nożne na strefę chudan i gedan.

Podcinanie

Chwyt za karateGi z jednej strony ciała, do akcji maksymalnie przez 3 sekundy.

ZABRONIONE

Techniki ręczne (jakąkolwiek powierzchnią) na strefę jodan,

Hiza geri jodan

Kopnięcie przeciwnika w głowę (kask) w niekontrolowany sposób z pełną siła, niedopuszczalne są nokauty z użyciem technik na strefę jodan.

Techniki wykonywane na krocze, kolana, kręgosłup

Uderzenia głową

Chwytanie, trzymanie bez celu przeprowadzenie akcji

Przepychanie, popychanie

Szczegółowe zasady rozgrywania konkurencji kumite semi contact opisane są w Przepisach walki NIKO Ashihara Karate i stanowią integralną część komunikatu, dostępne na stronie www organizatora.

http://www.kumiteklub.pl/karate/zawody/ – przepisy ASHIAHARA

 

 1. Konkurencja Walka na Tarczy

Konkurencja dla najmłodszych i niedoświadczonych zawodników. Ma ona na celu zachęcić do rywalizacji sportowej.

Występuję dwóch zawodników jednocześnie, którzy prezentują swoje umiejętności w walce na tarczach typu żółw, każdy swojej. Ich pokaz trwa 30 sekund. Sędziowie oceniają:

– jakość i różnorodność technik

– pozycję walki, trzymanie rąk przy głowie, sposób poruszania się

– siłę i szybkość technik.

W zależności od ilości zgłoszeń walki odbędą się w grupach każdy z każdym lub systemem pucharowym. PRZYKŁADOWA WALKA link 

 1. Kategorie Walka na Tarczy: 2013, 2014, 2015, 2016 i młodsi.

Zawodnik startujący w Walkach na Tarczy, nie może wziąć udziału w konkurencjach KUMITE i KATA

 

 1. Konkurencja KATA – tylko dla członków NIKO ASHIAHRA KARATE

Walki odbywają się systemem pucharowym. W przypadku trzech zawodników w kategorii, walki rozegrane będą systemem każdy z każdym. Konkurencja kata zostanie rozegrana bez podziału na kategorie wiekowe. Obowiązuje podział na stopnie (Pasy) oraz płeć, osobno mężczyźni i kobiety.

a) Kategorie KATA:

Pomarańczowe pasy: każda walka to jeden pokaz, obaj zawodnicy wykonują razem kata na liczenie sędziego, obowiązuje Kata Shoshin Ichi.

Niebieskie pasy: każda walka to dwa pokazy, pierwszy: obaj zawodnicy wykonują razem kata na liczenie sędziego, drugi pokaz zaczynają na Hjime, bez liczenia, obowiązuje Kata Kumite Ichi.

Żółte pasy: każda walka to dwa pokazy, pierwszy: obaj zawodnicy wykonują razem kata na liczenie sędziego, drugi pokaz Bunkai z partnerem bez liczenia, obowiązuje Kata Kumite Ni.

 1. Nagrody

KUMITE i KATA – Za miejsca 1-3 zawodnicy otrzymują puchary (dwa 3 miejsca) i imienne dyplomy

Walka Na Tarczy – Za miejsca 1-3 zawodnicy otrzymują imienne dyplomy i pamiątkowe medale (dwa 3 miejsca).

 1. Ubezpieczenie

Organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia NNW. Obowiązek ubezpieczenia zawodnika spoczywa na klubach zgłaszających zawodników.

 1. Postanowienia końcowe

W szczególnych przypadkach Sędzia Główny zawodów może zarządzić dodatkową dogrywkę lub ponowne głosowanie werdyktu przez skład sędziowski,

Zawodnik, który nie stawi się gotowy do walki (ubrany w komplet ochraniaczy osobistych) w ciągu 1 minuty od wyczytania przez spikera może zostać decyzją sędziego maty zdyskwalifikowany.

Zalecane jest, aby wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu sportowego poruszały się z założonymi maseczkami.

Nakaz zakrywania ust i nosa nie obowiązuje zawodników w czasie startu i czynności z nim związanych np. rozgrzewki itp. oraz sędziów w czasie sędziowania i trenerów w czasie czynności trenerskich.

DODATKOWE INFORMACJE: Rafał Szomański tel. 668 006 812, E-mail: biuro@kumiteklub.pl

OSU!

Facebook