+48 668 006 812        biuro@kumiteklub.pl

Egzaminy

Informacje na temat zasad udziału członków klubu
w egzaminach na stopnie Kyu

1. Członkowie klubu zdają egzaminy z dotychczas nauczanego materiału – zgodnie z wymaganiami
szkoleniowymi i egzaminacyjnymi NIKO ASHIHARA KARATE.

2. Każdy członek klubu, który sumiennie uczestniczy w treningach oraz wykazuje się znajomością technik, odpowiednich do wymagań egzaminacyjnych na dany stopień i w dniu egzaminu uiści opłatę egzaminacyjną może przystąpić do egzaminu.

3. Egzaminy na stopnie uczniowskie odbywają się w trzech sesjach:

 •  zimowej 
 •  wiosennej
 •  letniej

4.O dopuszczeniu do egzaminu, każdorazowo decyduje instruktor prowadzący treningi.

5. Warunkiem do przystąpienia do egzaminu jest:

A) Dostarczenie wypełnionego zgłoszenia na egzmain

B) Wniesienie opłaty egzaminacyjnej

C) Niezaleganie ze składkami członkowskimi 

D) Posiadanie odpowiedniego stroju: czyste białe karateGi (kimono) 

 • Rękawy  maksymalnie do połowy przedramienia, nogawki spodni o takiej długości, żeby ich nie przydeptywać. Rękawy i nogawki nie mogą podwinięte, ale również podszyte.
 • Na lewej piersi musi znajdować się znak Ashihara-Kaikan – kanji (haft lub naszywka)
 • Na lewym rękawie, w połowie między barkiem a łokciem musi znajdować się naszywka NIKO
 • Kolor pasa i „belki” na pasie muszą odpowiadać posiadanemu stopniowi.
 • Pod karate-gi panowie nie zakładają podkoszulek, panie biała koszulka.
 • Posiadanie karate-gi (kimona) jest niezbędne do przystąpienia do egzaminu na stopień 9 kyu w systemie senior i 10.1 w systemie junior.

  – Osoby nieposiadające karate-gi (kimona): Czysta, biała koszulka i krótkie sportowe spodenki

6. Po zdaniu egzaminu, karatecy otrzymują z rąk egzaminatora oficjalny certyfikat NIKO ASHIHARA KARATE.

7. W szczególnych przypadkach, Zdajacy w porozumieniu z instruktorem, mogą zdawać egzaminy w innych terminach ( np. ze względu na chorobę lub poprawkę).

8. Egzamin poprawkowy nie wymaga nowej opłaty.

9. Egzaminy nie są obowiązkowe. Osoby, które nie przystępują do egzaminów, biorą normalnie udział w treningach.

10. Karatecy którzy aktywnie uczestniczą w zawodach w konkurencji KUMITE, mają możliwość otrzymania jednego dodatkowego stopnia w roku( dotyczy stopni juniorskich, maksymalnie do 4 kyu). O przyznaniu stopnia decyduje miejsce w generalnej klasyfikacji punktowej zawodników.

11. Opłaty egzaminacyjne dla zdających na stopnie uczniowskie Kyu: od 10 kyu do 5 Kyu – 60 zł, 4 Kyu – 80 zł, 3 Kyu – 120 zł,  2 Kyu – 160 zł, 1 Kyu 200 zł.

Certyfikat Kyu

Facebook