Dołącz do nas w nadchodzącym sezonie ZAPISY
  +48 668 006 812        biuro@kumiteklub.pl

KATA to z góry przygotowane formy demonstrowania obrony i kontrataku.

Kata możemy prezentować na dwa sposoby: samemu i z partnerem (Bunkai)

Gdy uczymy się kata, musimy pokazać techniki które odzwierciedlają realną obronę i kontratak na jasno określone ataki przeciwnika. Zadaniem prezentującego kata samemu jest wyobrazić sobie nadchodzący cios/kopnięcie i poprawnie na niego odpowiedzieć, przypomina to trochę „walkę z cieniem”.

KATA wykonywane w parach (Bunkai) gdzie jeden z ćwiczących pełni rolę atakującego (Tori), a drugi broniącego(Uke – prezentujący kata). Atakujący inicjuje akcję, wykonując określony atak, natomiast zadaniem UKE jest wykonanie obrony i kontrataku. Wykonując kata w parach możemy zaprezentować realne i praktyczne zastosowanie technik Ashihara Karate.

Techniki podstawowe karate (kihon) interpretować można jako litery alfabetu, kata będą odpowiednikiem wyrazów i zdań, a kumite (walka) – rozmową.

Shoshin no Kata

Shoshin no Kata:  Sono Ichi (1)

 1. Kumite no kamae (obrót w lewo 90 stopni).
 2. Migi chudan tsuki:

Krok w tył, hidari chudan soto-uke, migi chudan tsuki.

 1. Migi jodan tsuki:

Krok w tył, hidari jodan soto-uke, migi jodan tsuki, migi chudan mawashi-geri, Keri ashi mae (noga kopiąca w powietrzu do przodu), obrót w lewo(180)

 1. Hidari chudan tsuki:

Krok w tył, hidari gedan-barai, migi chudan tsuki.

 1. Hidari jodan tsuki:

Krok w tył, hidari uchi-uke shuto, migi jodan tsuki, zmiana pozycji “kosa”, hidari chudan mawashi-geri. (obrót w lewo 90)

 1. Migi mae-geri:

Krok w tył, hidari soto-uke, migi jodan tsuki, migi chudan mawashi-geri, keri ashi ushiro.

 1. Hidari mae-geri:

Krok w tył, hidari gedan-barai, migi gedan mawashi-geri, hidari jodan mawashi-geri, keri ashi mae.

 1. Hidari chudan mawashi-geri:

Hidarisune-uke, migi okuri ashi(mawashi uke), hidari hiza-geri, maki komi nage. (obrót w lewo 180).

 1. Migi chudan mawashi-geri:

Hidari sune-uke, (mawashi-uke), migi hiza-geri, maki komi nage (obrót w prawo 180), kiba dachi.

 1. Migi jodan tsuki, kumite no kamae.

 


Shoshin no Kata: Sono Ni (2)

 1. Kumite no kamae.
 2. Migi mae-geri:

Krok w tył, hidari soto-uke, migi chudan tsuki, hidari jodan tsuki, migi jodan mawashi tsuki.

 1. Migi mae-geri:

Krok w tył, hidari soto-uke, hidari-migi jodan nihon tsuki, migi mawashi geri gedan, mawashi uke, hiki ashi,(obrót w prawon180)

 1. Hidari mae-geri:

Krok w tył, hidari gedan-barai, migi chudan tsuki, hidari jodan tsuki, migi jodan mawashi tsuki.

 1. Hidari mae-geri:

Krok w tył, hidari gedan barai, hidari-migi jodan nihon tsuki, migi gedan mawashi geri, migi hiki ashi, (obrót w lewo 90)

 1. Migi jodan tsuki:

Krok w tył, hidari soto-uke, migi chudan mawashi tsuki, hidari jodan shita tsuki, migi jodan tsuki.

 1. Hidari jodan tsuki:

Hidari uchi-uke shuto, migi chudan tsuki, migi gedan mawashi-geri, hidari chudan mawashi-geri.

 1. Migi jodan mawashi-geri:

Hidari jodan-uke + hidari kansetsu-geri, migi chudan mawashi-geri. keri ashi mae, (obrót w lewo180)

 1. Hidari jodan mawashi-geri:

Migi jodan uke + migi jikuashi-geri, mawashi-uke (pos 2), hidari hiza-geri x 2, maki komi nage, (obrót w lewo 180) kiba dachi.

 1. Migi gedan tsuki, kumite no kamae.

 Shoshin no Kata: Sono San – opis wkrótce 

Kihon no Kata

Kihon no Kata: Sono Ichi (1)

 1. Kumite no kamae. (obrót w lewo 90 stopni)
 2. Migi chudan tsuki:

Migi hiki ashi, hidari soto-uke (pozycja 3), Migi chudan tsuki.

 1. Migi jodan tsuki:

Migi hiki ashi, hidari soto-uke (pozycja 3), migi jodan tsuki, migi jodan mawashi-geri, keri ashi mae. (obrót w lewo 180)

 1. Hidari chudan tsuki:

Migi krok w bok (pozycja 4), hidari gedan-barai, migi chudan tsuki.

 1. Hidari jodan tsuki:

Hidari uchi-uke shuto (pozycja 4), migi jodan tsuki, zmiana pozycji “kosa”, hidari jodan mawashi-geri. (90 w lewo)

 1. Migi mae-geri:

Hidari soto-uke (pozycja 3), migi jodan mawashi-geri.

 1. Hidari mae-geri:

Hidari gedan-barai, zmiana pozycji “kosa” (pozycja 2), hidari jodan mawashi-geri.

 1. Hidari chudan mawashi-geri:

Hidari sune-uke, migi okuri ashi (mawashi uke, pozycja 2), hidari hiza-geri, maki komi-nage. (Obrót w lewo 180)

 1. Migi chudan mawashi-geri:

Hidari sune-uke, (mawashi-uke, pozycja 1), migi hiza-geri, (obrót w prawo 180), hikikuzushi

 1. Hikikuzushi, Migi tsuki, Migi mawashi-geri, kumite no kamae.

 

Kihon no Kata: Sono Ni – opis wkrótce

Kihon no Kata: Sono San – opis wkrótce

Nage no Kata

Nage no Kata Ichi (1)

 1. Kumite no kamae
 2. Migi chudan mawashi-geri:

Hidari sune-uke, mawashi-uke, maki komi nage. (360 w prawo)

 1. Migi mae-geri:

Krok w tył, hidari soto-uke, migi cross okuri ashi, ura-nage. (180 w lewo)

 1. Hidari chudan mawashi-geri:

Hidari sune-uke, mawashi-uke, maki komi nage. (360 w lewo)

 1. Hidari mae-geri:

Krok w tył, hidari gedan-barai, hidari cross okuri ashi, ura-nage (270 w prawo)

 1. Migi mawashi-geri:

Krok w tył, irimi, kubi-nage. (360 w prawo)

 1. Hidari mae-geri:

Krok w tył, hidari gedan-barai, hidari cross okuri ashi, ura-nage (360 w prawo)

 1. Hidari jodan mawashi-geri:

Krok w tył, hidari cross okuri ashi, ura-nage. (180 w prawo)

 1. Migi jodan mawashi-geri:

Krok w tył, migi cross okuri ashi, ura-nage, (180 w lewo, przytrzymaj głowę na udzie) kiba dachi.

 1. Migi shuto-uchi, migi hiji oroshi uchi, kumite no kamae.

Nage no Kata Ni (2)

 

1. Kumite no kamae.

2. Migi chudan mawashi-geri:

Hidari sune-uke, mawashi-ukemigi hiza-geri, (360 w prawo) maki komi-nage.

 3. Migi mae-geri:

Krok w tył, hidari soto-uke, migi cross okuri ashi, hidari hiza-geri w tył głow, (180 w lewo) ura-nage.

 4. Hidari chudan mawashi-geri:

Hidari sune-uke, mawashi-uke, hidari hiza-geri,(360 w lewo) maki komi-nage.

 5. Hidari mae-geri:

Krok w tył, hidari gedan-barai, hidari cross okuri ashi, migi hiza-geri w tył głowy, (270 w prawo) ura-nage.

 6. Migi jodan mawashi-geri:

Krok w tył, irimi (do pozycji 1), migi hiza-geri, (360 w prawo) ura-nage.

 7. Hidari mae-geri:

Krok w tył, hidari gedan-barai, hidari cross okuri ashi, migi hiza-geri, (360 w prawo) ura-nage.

 8. Hidari jodan mawashi-geri:

Krok w tył, irimi hidari cross okuri ashi, migi hiza-geri, (180 w prawo) ura-nage.

9. Migi jodan mawashi-geri:

Krok w tył, migi cross okuri ashi, hidari hiza-geri, (180 w lewo) ura-nage, trzymanie głowy na udzie, kiba dachi.

10. Migi shuto-uchi, migi hiji oroshi uchi, kumite no kamae.


Nage no Kata: Sono Ni – opis wkótce

Nage no Kata: Sono San – opis wkrótce

Nage no Kata: Sono Yon – opis wkrótce

Kumite no Kata

Kumite no Kata: Sono Ichi (1)

 1. Kumite no kamae. (obrót w lewo 90 stopni)
 2. Migi gedan mawashi-geri:

Hidari sune-uke, migi gedan mawashi-geri, hidari jodan mawashi-geri.

 1. Migi mae-geri:

Step back, hidari soto-uke, mawashi-uke (pos 1), migi hiza-geri.

 1. Hidari gedan mawashi-geri:

Hidari sune-uke, Migi gedan mawashi-geri, hidari jodan mawashi-geri.

 1. Hidari mae-geri:

Step back, hidari gedan-barai, mawashi-uke (pos 2), hidari hiza-geri.

 1. Migi jodan mawashi-geri:

Hidari jodan-uke + hidari kansetsu-geri.

 1. Hidari mae-geri:

Step back, hidari gedan barai (hidari cross step), migi ushiro-geri.

 1. Hidari jodan mawashi-geri:

Migi jodan-uke, mawashi-uke + migi okuri ashi (pos 2), hidari hiza-geri, migi hiji-uchi.

 1. Migi jodan mawashi-geri:

Hidari jodan-uke, (mawashi-uke), migi hiza-geri, maki komi nage, kiba dachi.

 1. Migi tsuki, Migi kakato-fumikomi, kumite no kamae.

 


 

KUMITE NO KATA: SONO NI (2)

1.Kumite no kamae.

2. Migi gedan mawashi-geri:

Hidari sune-uke, Migi gedan mawashi geri, migi-hidari jodan nihon-tsuki, hidari jodan mawashi-geri, migi jodan ushiro mawashi-geri.

3Migi mae-geri:

Krok w tył, hidari soto-uke, mawashi-uke (pozycja 1),migi hiza-geri, kuzushite(trzymając obrót w prawo 180) migi hiza-geri.

4.Hidari gedan mawashi geri:

Hidari sune-uke, migi gedan mawashi-geri, migi-hidari jodan nihon-tsuki, hidari jodan mawashi-geri, migi jodan ushiro mawashi-geri.

5.Hidari mae-geri:

Krok w tył, hidari gedan-barai, mawashi-uke + migi okuri ashi (poz. 2),hidari hiza-geri X 2.

6.Migi jodan mawashi-geri:

Hidari jodan-uke +hidari kansetsu-geri.

7.Hidari mae-geri:

Krok w tył, hidari gedan-barai, hidari kansetsu-geri, migi jodan ushiro mawashi-geri. 

8.Hidari jodan mawashi-geri:

Migi jodan-uke, mawashi-uke + migi okuri ashi (poz. 2),hidari hiza-geri x 2,(obrót w lewo 180)migi hiji-uchi.

9.Migi jodan mawashi-geri:

Hidari jodan-uke, (mawashi-uke) (poz. 1), migi hiza-geri x 2,(obrót w prawo 180)maki komi nage, kiba dachi.

10. Migi tsuki, Migi kakato-fumikomi, kumite no kamae.

Kumite no Kata: Sono San – opis wkrótce

Kumite no Kata: Sono Yon – opis wkrótce

Kumite no Kata: Sono Go – opis wkrótce

Jissen no Kata

Jissen no Kata: Sono Ichi (1)

 1. Kumite no kamae.
 2. Migi chudan tsuki:

Hidari soto-uke (pozycja 1), Migi jodan tsuki, migi hiji uchi.

 1. Migi jodan tsuki:

Hidari soto-uke (pozycja 1), migi hiza-geri, migi jodan mawashi-geri, keri ashi mae(obrót w lewo 180).

 1. Hidari chudan tsuki:

Hidari gedan-barai (pozycja 4), migi jodan tsuki, migi hiji uchi.

 1. Hidari jodan tsuki:

Hidari uchi-uke shuto (pozycja 4), “kosa”, hidari hiza-geri, hidari jodan mawashi-geri.( w lewo 90)

 1. Migi mae-geri:

Hidari soto-uke (zejście w lewo), migi shita tsuki, hidari seiken mawashi tsuki, migi seiken mawashi, migi jodan mawashi-geri.

 1. Hidari mae-geri:

Hidari gedan-barai (zejscie w prawo), migi seiken mawashi, hidari shita tsuki, migi jodan tsuki, migi jodan mawashi-geri.

 1. Hidari chudan mawashi-geri:

Hidari hiji/sune-uke, migi gedan mawashi-geri, mawashi uke, hidari hiza-geri, maki komi nage.(w lewo 180)

 1. Migi chudan mawashi-geri:

Hidari soto hiji/sune-uke, mawashi-uke, migi hiza-geri, hikikuzushi.

 1. Migi tsuki, migi hiji oroshi uchi, kumite no kamae.

 

Jissen no Kata: Sono Ni   – opis wkrótce