+48 668 006 812        biuro@kumiteklub.pl

Egzaminy

Informacje na temat zasad udziału członków klubu
w egzaminach na stopnie Kyu

1. Członkowie klubu zdają egzaminy z dotychczas nauczanego materiału – zgodnie z wymaganiami
szkoleniowymi i egzaminacyjnymi NIKO ASHIHARA KARATE.

2. Każdy członek klubu, który sumiennie uczestniczy w treningach oraz wykazuje się znajomością technik, odpowiednich do wymagań egzaminacyjnych na dany stopień i w dniu egzaminu uiści opłatę egzaminacyjną może przystąpić do egzaminu.

3. Egzaminy na stopnie uczniowskie odbywają się w trzech sesjach:

  •  zimowej 
  •  wiosennej
  •  letniej

4.O dopuszczeniu do egzaminu, każdorazowo decyduje instruktor prowadzący treningi.

5. Karatecy którzy aktywnie uczestniczą w zawodach w konkurencji walki, mają możliwość otrzymania jednego dodatkowego stopnia w roku( dotyczy stopni juniorskich, maksymalnie do 4 kyu). O przyznaniu stopnia decyduje miejsce w generalnej klasyfikacji punktowej zawodników.

6. Po zdaniu egzaminu, karatecy otrzymują z rąk egzaminatora oficjalny certyfikat NIKO ASHIHARA KARATE.

7. W szczególnych przydankach, Karatecy w porozumieniu z instruktorem, mogą zdawać egzaminy w innych terminach ( np. ze względu na chorobę lub poprawkę).

8. Egzamin poprawkowy nie wymaga nowej opłaty.

9. Egzaminy nie są obowiązkowe. Osoby, które nie przystępują do egzaminów, biorą normalnie udział w treningach.

10. Tylko osoby początkujące, zdające na 10 kyu nie muszą mieć karateGi na egzaminie.

11. Opłaty egzaminacyjne dla zdających na stopnie uczniowskie Kyu: od 10 do 5 Kyu – 60 zł, 4 Kyu – 80 zł, 3 Kyu – 120 zł,  2 Kyu – 160 zł, 1 Kyu 200 zł.

Certyfikat Kyu

Facebook