+48 668 006 812        biuro@kumiteklub.pl

Egzaminy

Informacje na temat zasad udziału członków klubu
w egzaminach na stopnie Kyu

1. Członkowie klubu zdają egzaminy  zgodnie z wymaganiami szkoleniowymi i egzaminacyjnymi NIKO ASHIHARA KARATE.

2. Każdy członek klubu, który sumiennie uczestniczy w treningach oraz wykazuje się znajomością technik i sprawnością odpowiednią do wymagań egzaminacyjnych na dany stopień i w dniu egzaminu uiści opłatę egzaminacyjną może przystąpić do egzaminu. W roku szkolnym, od września do czerwca, odbywają się dwie sesje egzaminacyjne: zimowa(grudzień lub styczeń) i letnia (czerwiec). Tylko osób, które nie mogły podjeść do egzaminu w ciagu roku szkolnego, mają prawo do egzaminu na letnim obozie karate. 

3. O dopuszczeniu do egzaminu, każdorazowo decyduje instruktor prowadzący treningi.

4. Warunkiem do przystąpienia do egzaminu jest:

A) Dostarczenie wypełnionego zgłoszenia na egzamin

B) Wniesienie opłaty egzaminacyjnej

C) Niezaleganie ze składkami członkowskimi 

D) Posiadanie odpowiedniego stroju: czyste białe karateGi (kimono) i wymaganych ochraniaczy.

  • Rękawy  maksymalnie do połowy przedramienia, nogawki spodni o takiej długości, żeby ich nie przydeptywać. Rękawy i nogawki nie mogą być podwinięte.
  • Na lewej piersi powinien znajdować się znak Ashihara-Kaikan – kanji (haft lub naszywka) 
  • Na lewym rękawie, w połowie między barkiem a łokciem powinna znajdować się naszywka NIKO
  • Kolor pasa i „belki” na pasie muszą odpowiadać posiadanemu stopniowi.
  • Pod karate-gi panowie nie zakładają podkoszulek, panie mogą założyć białą koszulkę.

5. Po zdaniu egzaminu, karatecy otrzymują z rąk egzaminatora oficjalny certyfikat NIKO ASHIHARA KARATE.

6. W szczególnych przypadkach, zdający w porozumieniu z instruktorem, mogą zdawać egzaminy w innych terminach ( np. ze względu na chorobę lub poprawkę).

7. Egzamin poprawkowy nie wymaga nowej opłaty.

8. Egzaminy nie są obowiązkowe. Osoby, które nie przystępują do egzaminów, biorą normalnie udział w treningach.

9. Karatecy którzy aktywnie uczestniczą w zawodach w konkurencji KUMITE, mają możliwość otrzymania jednego dodatkowego stopnia w roku( dotyczy stopni juniorskich, maksymalnie do 4 kyu). O przyznaniu stopnia decyduje miejsce w generalnej klasyfikacji punktowej zawodników.

10. Opłaty egzaminacyjne dla zdających na stopnie uczniowskie Kyu: od 10 kyu do 4 Kyu – 80 zł, 3 Kyu – 120 zł,  2 Kyu – 160 zł, 1 Kyu 200 zł.

Certyfikat Kyu

Do pobrania