+48 668 006 812        biuro@kumiteklub.pl

Badania lekarskie

Każdy karateka, który chce startować w zawadach i turniejach karate, musi posiadać „orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym oraz orzeczenie o zdolności do uprawiania danego sportu” karate.

Co należy zrobić

1. Wykonać badania:
Morfologia, OB (ważne 1 rok)
Ogólne badanie moczu (ważne 1 rok)
EKG (ważne 1 rok)
EEG (ważne 2 lata)
2. Po uzyskaniu wyników wszystkich badań należy zapisać się do lekarza  sportowego, który na podstawie w/w badań wyda stosowne orzeczenie.

Poniżej lista kilku przychodzi, które oferuja kompleksowe badaniach sportowe:

Fitmedica

CMS

CMGAMMA

Enelmed

Od 1 marca 2019 lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej może wydać orzeczenie o zdolności do uczestnictwa w zawodach na podstawie profilaktycznego badania lekarskiego i posiadanej dokumentacji medycznej. Takie orzeczenie może mieć ważność 1 rok. link Ministerstwa Zdrowia
Zakres badań diagnostycznych niezbędnych do wydania oświadczenia ustala lekarz POZ na podstawie listy ujętej w rozporządzeniu.

Facebook